• Disponujeme novým strojom LASER SCREED na uloženie, zrovnanie a hútnenie betónovej zmesi
 • Riešenia na mieru
 • Laserové zameranie stavieb
 • Betonáž podláh
 • Strojné hladenie betónu
 • Vsypové podlahy
 • Bezškárové podlahy
 • Epoxidové podlahy
 • Epoxidové a polyuretánové nátery podláh
 • Tenkovrstvé pancierové podlahy Wet to Wet , Wet to Dry
 • Cementobetónové kryty s metličkovou úpravou
 • Rezanie zmršťovacích škár
 • Drátkobetóny
 • Vláknobetóny
 • Sklady, haly, garáže, spevnené plochy, chodníky, nádvoria, parkoviská a pod.
 • 2017 - úspešne zrealizovaných vyše 76 000 m² .
 • 2018 - úspešne zrealizovaných vyše 90 000 m² .
 • 2019 - úspešne zrealizovaných vyše 117 000 m².
 • 2020 - úspešne zrealizovaných vyše 120 000 m².
 • 2021 - úspešne zrealizovaných vyše 132 000 m².
 • 2022- úspešne zrealizovaných vyše 135 000 m².
 • 2023 - úspešne zrealizovaných vyše 113 000 m².